Linia preparatów bioExpert® powstała stosunkowo niedawno, ale jej stworzenie wymagało wiedzy i doświadczenia, które firma bioArcus zdobywała przez 20 lat stosowania kultur bakteryjnych w przemyśle i oczyszczalniach ścieków.

„bioExpert® Poleca” to linia unikalnych produktów, których podstawowym składnikiem są bakterie wykorzystujące naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń, bez wszechobecnej chemii. Preparaty te są niezwykle skuteczne, ekologiczne i ekonomiczne.