Bakterie w służbie narodu

…U wielu z nas samo wspomnienie o wszechobecnych bakteriach budzi poczucie zagrożenia. Te mikroorganizmy kojarzą się nam przede wszystkim z niebezpiecznymi zarazkami. Dlatego pada na podatny grunt reklama chemicznych środków sanitarnej. Rzeczywiście niektóre chemiczne preparaty mogą zniszczyć bakterie, ale równocześnie zaszkodzić nam i środowisku naturalnemu. Na nasze, choć nieuświadomione szczęście, nie można pozabijać wszystkich bakterii. Większość z nich jest dla nas przyjazna i wręcz konieczna dla życia…