Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI (zgodna z RODO)

Informacje ogólne

Firma Bioarcus Sp. z o.o. właściciel serwisu bioexpert.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z tego serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszego serwisu i usług przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności, który określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe naszych użytkowników. Polityka Prywatności zgodna jest z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, zwana RODO.

Kto jest Administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest BIOARCUS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071366, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, NIP 527-14-56-878, tel. 22 654-05-75; mail. ado@bioarcus.pl

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Korzystając z naszego serwisu użytkownicy pozostają anonimowi, dopóki nie wypełnią formularza kontaktowego lub formularza zapisu na newsletter. Dane podane w formularzach są przez nas wykorzystywane jedynie do realizacji celu, w jakim zostały podane, czyli kontaktu z użytkownikiem lub wysłania do niego informacji w formie newslettera drogą elektroniczną (imię, nazwisko, email, nr. telefonu)

W jaki sposób dane osobowe są chronione?

Wypełnienie formularza oraz sposób logowania do serwisu realizowane są za pomocą protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez BIOARCUS z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim?

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że odpowiednim instytucjom w zakresie przewidzianym w obowiązującym prawie.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia. A także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez złożenie oświadczenia na adres mailowy: ado@bioarcus.pl