Udrażnianie i czyszczenie drenażu

Po co nam drenaż?

Gdy nie ma możliwości podłączenia nowego gospodarstwa domowego do sieci kanalizacyjnej, w odwodzie pozostaje zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Od klasycznego rozwiązania, stosowanego w takich sytuacjach – szamba różni ją między innymi instalacja rozsączająca z rur, położona na dużej powierzchni. Jej zadaniem jest powolne odprowadzanie do gruntu oczyszczonego ścieku z oczyszczalni. Poprawnie rozmieszczony drenaż powinien składać się z 2–4 rzędów rur drenażowych umieszczonych na żwirze lub specjalnych komponentach. Złożą się one na system służący do rozwiązywania problemu pozostałości po nieczystościach w kanalizacji. Jedynie prawidłowe  ułożenie zagwarantuje pełną sprawność układu, a także będzie bezpieczne dla równowagi ekologicznej gruntu. Dotyczy to całej okolicy posesji – w tym studni i ujęć wody. Warto przy tym skorzystać z usług profesjonalnych firm, zajmujących się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jak oczyścić drenaż?

Podczas instalacji systemów kanalizacyjnych dużą wagę przywiązuje się do ich funkcjonalności. By nie doprowadzić do zatykania otworów drenażu od góry drobinkami gleby i materiału skalnego, przed zasypaniem rur okrywa się je szczelnie warstwą żwiru lub specjalnymi włókninami. By oczyszczalnia działała w sposób niezakłócony, wszystkie części muszą spełniać pożądane parametry, niezbędne do wydajnej pracy. Dotyczy to każdego składnika – od studni rozdzielczej, przez napowietrzniki aż do elementów drenażowych.

Podstawowym warunkiem prawidłowej eksploatacji jest drożność. Przyjmuje się, że przeciętny drenaż oczyszczalni powinien zapewnić co najmniej 10 lat sprawnego działania. Praktyka wskazuje, że użyty materiał i poprawne położenie układu ma kluczowe znaczenie. Taka instalacja może działać do 25 lat bez korzystania z profesjonalnych usług serwisowych, które są jednym z rozwiązań w bardziej zaawansowanym stadium niedrożności układu.

Często udrażnianie rur staje się niezbędne dużo wcześniej. Powodem bywają zazwyczaj błędy w eksploatacji systemów kanalizacyjnych w domu i w części instalacji odprowadzającej strumień nieczystości poza jego obręb. Do najczęstszych przyczyn należy stosowanie niewłaściwych detergentów, i nie stosowanie biopreparatów. Organiczne złogi blokują odsączanie ścieku, który zalega w rurach. W skrajnych przypadkach może nawet cofać się do oczyszczalni, powodując podnoszenie się poziomu zawartości szamba.

Czyszczenie drenażu – rola biopreparatów

By zadbać o regularne czyszczenie drenażu i nie doprowadzić do sytuacji awaryjnej, wystarczy stosować sprawdzone biopreparaty. Środki te poprawiają rozkład tlenowy materii organicznej, a przede wszystkim tłuszczu, dzięki czemu ściek dostający się do drenów jest w wysokim stopniu oczyszczony i mniej naraża układ na zapchanie. Jeśli już w drenach znajduje się tłuszcz lub osad organiczny, biopreparaty oczywiście umożliwią szybszy ich rozkład. Gdy instalacja straci drożność, można również próbować przywrócić jej sprawność biopreparatem. Jednak najważniejsza jest profilaktyka. To najczęściej wystarczy, by uniknąć nieprzyjemnej dla wszystkich domowników sytuacji, w której niesprawna oczyszczalnia powoduje dyskomfort na terenie własnej posesji. Poza tym zapobieganie pozwala na uniknięcie kosztów, które wygeneruje nadprogramowe udrażnianie lub nawet wykopywanie i powtórne wykonanie całej instalacji drenażowej.

W wielu przypadkach zbyt szybka konieczność odkopywania instalacji i jej ponownego montażu wynika nie tylko z nieumiejętnej obsługi systemów kanalizacyjnych. Może okazać się, że oczyszczalnia z rurami drenażowymi została zamontowana bez uwzględnienia parametrów dotyczących gruntu czy samego układu przewodów. Zaleganie nieoczyszczonej wody wewnątrz szamba może być skutkiem tego, że:

  • rury drenażu zostały położone bez zachowania odpowiedniego spadku;
  • drenaż został położony w gruncie o słabej przepuszczalności;
  • zastosowano niewłaściwy podkład;
  • poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki.

W przypadku przydomowych systemów kanalizacyjnych zdecydowanie najlepsze będzie rozwiązywanie problemu na poziomie eksploatacji. Prawidłowa profilaktyka nie tylko chroni wrażliwe przewody i pozwoli na ich bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki niej działanie studni, napowietrzników czy innych elementów infrastruktury nie będzie się wiązać z powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. Regularne dozowanie sprawdzonych środków, które usuną tłuszcz i inne organiczne resztki blokujące otwory drenażu, usprawni działanie oczyszczalni i w dużym stopniu wydłuży jej żywotność. Zamiast korzystać z kosztownych usług mechanicznej regeneracji rur, przekładania instalacji i usuwania zalegającego osadu, lepiej użyć sprawdzonych preparatów bioExpert. Ich skuteczność potwierdza praktyka wielu właścicieli, użytkowników i fachowców zajmujących się przydomową kanalizacją.

Czytaj więcej artykułów: