Opakowanie 400 g Startera do przydomowch oczyszczalni. bioExpert
Opakowanie 400 g Startera do przydomowch oczyszczalni. bioExpert

BIO Starter do przydomowych oczyszczalni

Zastosowanie:

Preparat biologiczny (zawierający bakterie) przeznaczony do zaszczepiania populacji mikroorganizmów, w tym stymulacji rozwoju osadu czynnego w komorze napowietrzania: po rozruchu, przerwie w użytkowaniu, serwisie, skażeniu przydomowej oczyszczalni ścieków.
Opakowanie: 400 g

Zalety stosowania:
  • szybki start i skuteczne działanie oczyszczalni
  • wysoka efektywność oczyszczania ścieków
  • brak przykrego zapachu
  • szybki powrót do pełnej funkcjonalności POŚ po awarii
Wyślij zapytanie

Miliardy mikroorganizmów saprofitycznych bioExperta zawarte w preparacie BIO STARTER, zostały specjalnie wyselekcjonowane w celu efektywnego rozkładu substancji organicznych.

Zastosowanie preparatu w nowo zainstalowanych POŚ umożliwi:

  • szybkie utworzenie stabilnej populacji mikroorganizmów,niezbędnej dla jej funkcjonowania,
  • szybką odbudowę populacji mikroorganizmów zarówno w zbiorniku gnilnym jak i napowietrzanym (po usunięciu osadu czynnego lub destabilizacji jego pracy w wyniku zatrucia ścieków antybiotykami, biocydami, dezynfektantami),
  • przyspieszenie efektywnego działania oczyszczalni ścieków,
  • zapewnienie wysokiego stopnia degradacji materii organicznej i mineralizacji osadów w początkowym okresie rozruchu.
zaszczepienie mikroorganizmów DAWKA
1 tydzień * 10 dawek*
2 tydzień 5 dawek
3 tydzień 5 dawek

1 dawka = dozownik do znaku 30 ml.

Rekomendowaną ilość preparatu wsypać do toalety. Spłukać dużą ilością wody.

Po 3 tygodniach zaszczepiania preparatem BIO STARTER należy rozpocząć regularne stosowanie musujących TABLETEK BIOLOGICZNYCH bioExpert, zawierających podtrzymujące dawki mikroorganizmów.

 

Działa drażniąco na oczy. Dokładnie myć ręce po użyciu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Bioarcus Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, adres: Białotsocka 22/9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.