Opakowanie 400 g. BIO Startera do przydomowch oczyszczalni. Aktywator zawierający bakterie do oczyszczalni przydomowych. Do stosowania przy rozruchu, skażeniu detergentami, chemią udrażniającą lub antybiotykami. Marka bioExpert.
Opakowanie 400 g. BIO Startera do przydomowch oczyszczalni. Aktywator zawierający bakterie do oczyszczalni przydomowych. Do stosowania przy rozruchu, skażeniu detergentami, chemią udrażniającą lub antybiotykami. Marka bioExpert.

BIO Starter do przydomowych oczyszczalni

Zastosowanie:

Preparat biologiczny (zawierający bakterie) przeznaczony do zaszczepiania populacji mikroorganizmów, w tym stymulacji rozwoju osadu czynnego w komorze napowietrzania: po rozruchu, przerwie w użytkowaniu, serwisie, skażeniu przydomowej oczyszczalni ścieków.
Opakowanie: 400 g

Zalety stosowania:
  • szybki start i skuteczne działanie oczyszczalni
  • wysoka efektywność oczyszczania ścieków
  • brak przykrego zapachu
  • szybki powrót do pełnej funkcjonalności POŚ po awarii
Wyślij zapytanie

Miliardy mikroorganizmów saprofitycznych bioExperta zawarte w preparacie BIO STARTER, zostały specjalnie wyselekcjonowane w celu efektywnego rozkładu substancji organicznych.

Zastosowanie preparatu w nowo zainstalowanych POŚ umożliwi:

  • szybkie utworzenie stabilnej populacji mikroorganizmów,niezbędnej dla jej funkcjonowania,
  • szybką odbudowę populacji mikroorganizmów zarówno w zbiorniku gnilnym jak i napowietrzanym (po usunięciu osadu czynnego lub destabilizacji jego pracy w wyniku zatrucia ścieków antybiotykami, biocydami, dezynfektantami),
  • przyspieszenie efektywnego działania oczyszczalni ścieków,
  • zapewnienie wysokiego stopnia degradacji materii organicznej i mineralizacji osadów w początkowym okresie rozruchu.

W przeciwieństwie do innych preparatów bakteryjnych do stosowania w przydomowych oczyszczalniach Starter nie zawiera mikroorganizmów zamkniętych w mikrosferach. Dlatego  po dodaniu do ścieku cała zawarta w preparacie populacja  natychmiast rozpoczyna rozmnażanie i efektywny  rozkład zanieczyszczeń.

 

zaszczepienie mikroorganizmów DAWKA
1 tydzień * 10 dawek*
2 tydzień 5 dawek
3 tydzień 5 dawek

1 dawka = dozownik do znaku 30 ml.

Rekomendowaną ilość preparatu wsypać do toalety. Spłukać dużą ilością wody.

Po 3 tygodniach zaszczepiania preparatem BIO STARTER należy rozpocząć regularne stosowanie musujących TABLETEK BIOLOGICZNYCH bioExpert, zawierających podtrzymujące dawki mikroorganizmów.

 

Działa drażniąco na oczy. Dokładnie myć ręce po użyciu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Bioarcus Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, adres: Białotsocka 22/9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.