Биобезопасно

Preparaty bioExperta  mają przyjazne składniki, pozyskiwane dzięki najnowszym zdobyczom biotechnologii. Dzięki temu są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.


bioExpert przygotowuje preparaty stosując:

 • mikroorganizmy saprofityczne, wyselekcjonowane z naturalnych kultur*,
 • biosurfaktanty, pozyskiwane z roślin, mikroorganizmów i grzybów,
 • enzymy wytwarzane przez mikroorganizmy.

Ich działanie wspierają także inne, naturalne składniki:  sproszkowane minerały, kwasy pochodzenia naturalnego, olejki eteryczne i mikroelementy.
Dzięki temu preparaty bioExperta są nieszkodliwe i biodegradowalne.

*Stosowane przez bioExperta mikroorganizmy  są zgodne z klasą 1  dyrektywa 2000/54/EC ( nie stwarzające zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego)  i nie są modyfikowane genetycznie.

 

 

DOSTRZEŻ RÓŻNICĘ

Syntetyczne detergenty
 • działają szybko,
 • działają TYLKO miejscowo,
 • Często  w ich składzie znajdziemy składniki żrące: mocne kwasy i zasady (soda kaustyczna),
 • Wymagają ostrożności podczas stosowania i dokładnego spłukiwania.
Preparaty biologiczne
 • działają wolniej,
 • działają NA DŁUGO PO  zastosowaniu,
 • tworzą aktywny biofilm zabezpieczający oczyszczoną powierzchnię,
 • wnikają w pory powierzchni i działają w  miejscach  niedostępnych dla standardowych detergentów w sposób  naturalny biodegradując zanieczyszczenia,
 • Pozostawione na powierzchniach nie są szkodliwe dla dotykających je ludzi i zwierząt.